Seniorboom på FacebookKomfo har netop udgivet en undersøgelse, der viser at mens antallet af unge danskere på Facebook nærmer sig stagnation, er der massiv vækst  blandt de ældre.

At antallet af danskere under 25 ikke længere vokser hastigt er ikke den store overraskelse. De fleste tal viser nemlig at næsten 100% af de 13-25 årige allerede er på Facebook, hvorfor der selvfølgelig ikke er nævneværdigt vækstpotentiale for det segment.

I aldersgruppen 35 og opefter er væksten dog væsentlig højere med et gennemsnit på 8-10% den sidste måned. De ældre generationer fortsætter altså hvor de unge har sluppet, og samlet set må det konstateres at væksten fortsat er meget høj.

Som Komfo påpeger, er der ikke nogen tvivl om at dette seniorboom vil have konsekvenser for den måde vi færdes på Facebook fremover. Jeg tror at det vil blive stillet stadig højere krav til indhold og relevans i applikationer, grupper og sider, mens den gennemsnitlige købekraft pr. Facebook-bruger til gengæld forøges markant. Det gør naturligvis gør platformen endnu mere interessant for virksomheder – men det øger også virksomhedernes behov for professionel rådgivning (siger den professionelle rådgiver). 🙂

20. februar 2009