Kolding er Danmarks største Facebook-by9 ud af 10 koldingensere er på Facebook ifølge netværkssitets egne tal. Dermed er de Danmarks største Facebook-by målt på antal brugere pr. indbygger. Anden- og tredjepladsen indtages af Frederiksberg og Hillerød.

Facebook åbnede for nylig muligheden for at målrette annoncer til specifikke byer i Danmark. Dermed gav de også de statistik-hungrende danskere mulighed for at tjekke antallet af borgere specifikt i deres egen by.

Jeg har benyttet dette nye værktøj til at lave en opgørelse over medlemstallene i 50 danske byer. 15 af dem ligger over det danske gennemsnit på 36%. Af disse 15 er hele 9 byer jyske, 4 er sjællandske og 2 fynske.

Tallene dokumenterer at udbredelsen af Facebook er vidt forskellige fra landsdel til landsdel. Mit gæt er at det skyldes, at Facebook i høj grad spredes via netværk og mund-til-mund metoden. De byer med meget høje medlemstal er sandsynligvis alle byer, hvor lokale markante meningsdannere har rost Facebook og på den måde overtalt mange medborgere til at melde sig ind. Der er garanteret også en sammenhæng mellem Facebooks udbredelse og hvor ofte det nævnes i de lokale medier.

Det typiske indbyggertal blandt de 15 største Facebook-byer ligger mellem 60.00 og 90.000 borgere, og langt hovedparten af dem kan karakteriseres som ganske gennemsnitlige danske provinsbyer. Skal man pege på nogle strukturelle forhold, der gør sig gældende for alle de 15 byer, er det at alle byer har deres egne gymnasier, og enten også har deres egne videregående uddannelser eller ligger i relativt tæt på byer der har. Universitetsbyen Roskilde er dog ikke med på listen, men dette skyldes nok, at hovedparten af RUC’s studerende bor i København.

Hillerød, som jeg selv kommer fra, ligger som sagt på landets tredjeplads, og jeg er ikke i tvivl om at Facebooks popularitet i høj grad skyldes den store fokus der har været på netværket i de lokale medier samt blandt politikere og kulturliv. Disse tre parter har nok i høj grad fungeret som trendsettere, og har på den måde overtalt mange af byens andre borgere til det melde sig ind på Facebook.

Det skal dog bemærkes at tallene ikke tager hensyn til “dobbelt-profiler”, falske profiler osv. Det reelle “ægte” medlemstal ligger sandsynligvis mellem 70% og 90% af de angivne tal, men tallene viser ikke desto mindre stadig hvordan styrkeforholdet mellem de enkelte byer fordeler sig.

Ligeledes skal det bemærkes, at det stadig ikke er alle danske byer der er mulige at måle på Facebook. Således figurerer bl.a. København og Ålborg ikke på listen, selvom de må formodes at ligge i toppen. De 50 byer er udvalgt ved en samkøring af tilgængelige data fra Danmarks Statistik og Facebook.

Er din by ikke kommet med på listen? Så skriv en kommentar og gør opmærksom på det. Så undersøger jeg gerne om tallene er tilgængelige. 🙂

4. april 2009