Foghs Facebook-annoncer var ulovligeDa Venstre i efteråret 2008 bragte annoncerer med navne og billeder af Anders Foghs Facebook-fans, stred det mod dansk markedsføringslovgivning, fordi det foregik uden de nævnte personers samtykke.

I oktober 2008 klagede den tidligere redaktør for Nyhedsavisen, David Trads, i en artikel hos Mediawatch over at Venstre havde brugt hans navn og billede i en Facebook-annonce for Anders Fogh uden hans godkendelse. Det fik socialdemokraternes forbrugerordfører, Benny Engelbrecht til at spørge Økonomi- og Erhvervsministeren om denne form for annoncering overskrider dansk markedsføringslov.

I svaret, som Faceblogger er i besiddelse af, tages der ikke retslig stilling til det konkrete tilfælde, fordi Datatilsynet endnu ikke har modtaget en officiel klage fra David Trads eller nogen andre af de forurettede Facebook-fans. Til gengæld tages der stilling til det generelle aspekt i denne type annoncering, og både Datatilsynet og Forbrugerombudsmanden vender her tommelfingeren nedad over for Foghs Facebook-annoncer.

Forbrugerombudsmanden siger bl.a. at markedsføring på Facebook skal:

“overholde de offenligretlige regler i den danske markedsføringslov, såfremt den erhvervsdrivendes markedsføring eller hjemmeside retter sig mod det danske marked”.

Datatilsynet oplyser videre:

“at der i det tilfælde, som omtales i spørgsmålet er tale om, at et dansk parti har anvendt faciliteter på Facebook til at markedsføre en politiker. Afhængigt af omstændighederne – herunder hvilken kontrol den danske annoncør har over indholdet af markedsføringen – vil det danske parti være ansvarlig for den brug af personoplysninger som sker i annoncerne”.

Kort sagt var Foghs Facebook-annoncer altså ulovlige fordi de henvendte sig specifikt til danskere, samt fordi den del af annoncerne der viste Foghs fans uden deres tilladelse er en funktion som annoncørerne aktivt selv kan slå til og fra.

Venstre erkendte i øvrigt også selv hurtigt at annoncerne var på kanten af lovgivningen, og pillede dem hurtigt ned igen.

Siden da har Facebook tilføjet en funktion i brugernes privatlivsindstillinger, så man kan fravælge at optræde i annoncer, hvilket sandsynligvis gør annoncerne lovlige i dag. Men det var altså ikke tilfældet i oktober 2008.

Hvorvidt Venstre eller Anders Fogh bliver straffet for lovovertrædelsen afhænger som sagt af om de bliver indklaget af en eller flere af de forurettede fans.

4. marts 2009